Week9


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและประยุกต์ความรู้ที่มีมาใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

Week
Input
Possess
Output
Outcome
9
11 – 15
 มิ.ย.
2559
โจทย์ :
ดูแลต้นข้าวในปลงนาและท่อของตนเอง

Key Question :
นักเรียนจะทำอย่างไรให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีที่สุด?
เครื่องมือคิด :
- Black board share สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
- Show and Share นำเสนอการการทดลองการเจริญเติบโตของพืช
ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
- แปลงนา
Flip Class room
-       ครู และ นักเรียนดูแลข้าวในแปลงนาสาธิตข้างบ้าน ม.1  
-       สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
-       สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
-   บันทึกขั้นตอนการทำงานทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
-   สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
นำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับการดูแลต้นข้าวของตนเอง
- ดูแลแปลงนาสาธิตร่วมกัน

ชิ้นงาน :
-    ชาร์ตสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
-    สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
-    สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ความรู้ที่มีมาใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการดูแลต้นข้าวให้เจริญเติบโต
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และแก้ปัญหาที่หลากหลาย
- นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในดูแลข้าวได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ตัวอย่างกิจกรรม

พี่ๆ ดูแลต้นข้าวของตนเองและนับต้นข้าวในแต่ละกอว่ามีเท่าไรบ้าง พร้อมจดบันทึก

 ทุกคนตั้งใจสุดๆ เยอะมากๆ นับไม่ถูกเลย
ควายมากินข้าวในท่อของพี่ๆ บางคน ยังเหลือต้นอีกยาว งอกใหม่  


ต้วอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ฝนค่อนข้างทิ้งช่วงและตกน้อยกว่าปกติ ทำให้น้ำที่มีในท่อของพี่ๆ เริ่มลดลง พี่ๆ เลยรดน้ำในท่อให้เต็ม เพราะพี่ๆ บอกว่าถ้ามีน้ำเยอะข้าวจะแตกกอได้ดี และคุณครูให้พี่ๆ ลองนับต้นข้าวในแต่ละกอของตนเอง พี่แบงค์บอกว่าของผมได้ 40 กว่าต้น ผมไม่แน่ใจ พี่แจ๊บ ผมได้ประมาณ 24 ต้นในหนึ่งกอ
    จากคำถามในสัปดาห์ก่อนที่พี่ๆ ได้ไปค้นคว้ามาเกี่ยวกับสูตรปุ๋ย พี่โจบอกว่า ตัวเลขหน้าเป็นธาตุไนโตรเจน-โพแทสเซียม- ฟอสฟอรัสตามลำดับ ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการมีหลายสูตรครับ
    วันศุกร์มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแต่เช้า พี่แฟ้มเดินมาบอกคุณครูว่า ครูขาควายกินข้าวเพื่อนค่ะ หนูเลยไล่ไป จากเหตุการณ์นี้คุณครูได้พูดคุยกับพี่ๆ และพี่แม็คบอกว่า ครูครับไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะควายกัดไปแต่ใบ ยังเหลือลำต้นอีกสูงพอประมาณ คุณครูจึงฝากคิดต่อ ว่าทำไมเวลาที่ชาวนาปักดำข้าวจึงมีการตัดที่ใบของต้นข้าว

    ตอบลบ